Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2013

ImagineBetterLife
5983 3567 500
ImagineBetterLife
5965 60bc 500
ImagineBetterLife

Stwarzanie siebie

Staliśmy się całkowiecie bezbronni wobec nadmiaru tego, co sami powołujemy do istnienia, a więc 
świata kultury. I to zaczyna nas niszczyć. Za mało w tym świecie samotności, czyli namysłu nad sobą,
własną drogą życiową i sensem prowadzonego sposobu życia. za mało niezależności od tego, co zewnętrzne.
Brakuje nam coraz bardziej odwagi, by istnieć na swój własny sposób.

Maria Szyszkowska

December 05 2013

ImagineBetterLife
9473 a527
ImagineBetterLife
9466 c153 500
Reposted bywoesSic616
ImagineBetterLife
6425 68ac 500
Ważna lista do zapamiętania

December 04 2013

ImagineBetterLife
5250 637d
ImagineBetterLife
5248 ec42 500
ImagineBetterLife
5242 670c 500
Beata Pawlikowska

December 03 2013

ImagineBetterLife
9843 f462 500
Reposted byabisnthe abisnthe

December 02 2013

ImagineBetterLife
1458 ec9c 500
Reposted bycupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
ImagineBetterLife
Odnaleźć siebie nie wiadomo gdzie... 

Nieustannie zmieniać stare myślenie.

Chcę to robić od teraz,

bo za ciężko się żyje nieraz.

ImagineBetterLife
0993 2fea
Reposted byireneadlerkulcia

November 30 2013

ImagineBetterLife
5481 9323 500
ImagineBetterLife
3895 8c25 500
Mark Bridger
Reposted bypurplecornflowersnastya

November 29 2013

ImagineBetterLife
ImagineBetterLife
5966 e35b 500
Reposted byovtzaadmnimaraaura-lunarisckisbacksilecimposterjldudaviceerpudddingkatastrofoniekoniecznieomniedzolkadualistycznieverdantforcearrependimentojchigo

November 28 2013

ImagineBetterLife
9724 5752 500
Reposted byaemjay aemjay
ImagineBetterLife
Tylko ty jesteś sędzią własnej wartości. Twoim celem jest odkrycie nieskończonej wartości w sobie. Bez względu na to, co myśli ktoś inny.
— Deepak Chopra
Reposted bybezimienna23 bezimienna23
ImagineBetterLife
9720 26dc 500
Reposted bycariadfarrawayPrzerwanalekcjamuzyki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl